Rasmus Handberg

Astronomer, Software Developer...

Simpel Fotometri-pakke v1.0

Denne Matlab-pakke kan anvendes til at foretage fotometri på en serie af billeder i FITS-format. Pakken er tidligere blevet anvendt til målinger på variable stjerner og exoplanet-passager.

Når man skal anvende pakken er der tre stadier man skal igennem: Oprettelse af Catalog-fil, Fotometri og data-analyse.

En Catalog-fil er en fil der indeholder oplysninger om de billeder man ønsker at foretage fotometrien på, og hvornår billederne er taget. Når Catalog-filen er oprettet, kan fotometrien køres og dette vil skabe en fil der indeholder stjernens relative magnitude som funktion af tiden.

En fuld fotometri kan køres ved at køre de tre programmer MakeCatalog, LoadImg og PlotLyskurve.

Pakken bruger internt programmerne MatMax, FitsHeader, JulianDay og FilesInFolder. Hvis du ikke allerede har disse programmer, kan du downloade dem med herunder, eller hente dem særskilt.

[zip] Download pakken
[zip] Download pakken med alt

[matlab] MakeCatalog

Laver Catalog-fil.

MakeCatalog

En Catalog-fil indeholder en liste over billeder der skal bruges til fotometrien, samt oplysninger om hvornår det pågælende billede blev taget.

[matlab] Catalog_ChangePath

Bruges til at ændre stierne til filerne i en Catalog-fil.
Kan bruges hvis man har flyttet filerne til en anden mappen, uden at man skal kalde MakeCatalog igen forfra.

Catalog_ChangePath
Catalog_ChangePath(filename)
Catalog_ChangePath(filename, Path)

filename er filstien til Catalog-filen hvor stien skal ændres. Hvis denne ikke angives spørger programmet efter Catalog-filen.
Path er stien hvortil Catalog-filen skal ændres. Hvis denne ikke angives spørger programmet efter stien.

[matlab] LoadImg

Kører, udfra Catalog-fil, fotometri på alle billeder og laver en resultatfil bestående af sammenhørende værdier af tid (JD) og relativ magnetude.

LoadImg

[matlab] fotometri

Den egentlige fil der udfører fotometrien.

mag = fotometri
mag = fotometri(filename)
mag = fotometri(filename, position)
mag = fotometri(filename, position, DoTrace)
mag = fotometri(filename, position, DoTrace, TegnDen)
[mag, newposition] = fotometri(...)

filename er fil-stien til FITS-billedet der skal analyseres. Hvis filename ikke angives vil programmet spørge efter filen.
position er en Sx2-matrix. Første kolonne er x-værdierne og anden kolonne er y-værdierne til stjernes positioner. Hvis position ikke angives vil programmet vise GUI der lader brugeren vælge positioner.
DoTrace er en logisk sand/falsk-værdi (1 eller 0) der angiver om programmet skal finpudse stjernes positioner. Default er falsk.
TegnDen er en logisk sand/falsk-værdi (1 eller 0) der angiver om programmet skal tegne billedet. Default er falsk.
Hvis DoTrace er sat til sand, vil newposition indeholde den korrigerede position.

[matlab] PickPosition

Laver GUI til at sætte ønskede stjerne-positioner, om Traceing og Tegning skal tændes. Bruges internt i pakken.

[position, DoTrace, TegnDen] = PickPosition(filename)

filename er filstien til FITS-billedet hvorpå positionerne skal vælges.

[matlab] PlotLyskurve

Plotter resultaterne fra fotometri-analysen.

PlotLyskurve
PlotLyskurve(filename)

filename er filstien til en resultatfil der kommer fra LoadImg-programmet. Hvis filename ikke angives vil programmmet lade brugeren vælge resultat-filen.